Mozaïek bestaat uit verschillende organen die ieder vanuit hun eigen positie bijdrage leveren aan de dynamiek van de vereniging.

BESTUUR

Naast de bestuurlijke taken houden zij zich bezig met het opzetten en begeleiden van verschillende projecten.

Het bestuur wordt voor studiejaar 2020-2021 gevormd door:

 • Songül Ata
 • Rabia Özdemir
 • Senem Berksan
 • Salma Benlhaj
 • Ayisha Ashraf

RAAD VAN ADVIES

Deze bestaat uit oud bestuursleden en wordt gekozen door het nieuwe bestuur. Men kan maximaal 2 jaar zetelen in de Raad van Advies. Haar functie is het advies geven aan het bestuur over verenigingsgerelateerde zaken. Er wordt dan ook twee keer per jaar een RvA vergadering ingepland, om samen met het bestuur te overleggen hoe de vereniging zich vordert.

De raad van advies wordt voor gevormd door:

 • Nicole van Steijn
 • Nathalia Lechner
 • Erregill Blankendaal
 • Sofie ten Brink

COMMISSIES

Mozaïek heeft voor (bijna) elk project een aparte commissie. Dat betekent dat er dit jaar 6 commissies zijn:

 • Studiereis
 • Hechtcursus
 • Bloedprikcursus
 • Cursus Wetenschappelijk Schrijven
 • Sportdag
 • Symposium

Voor meer informatie over de desbetreffende commissie, kijk bij Projecten in het hoofdmenu.

KLANKBORDGROEP

De Raad van Bestuur van het AMC heeft bij de oprichting van Mozaïek twee hoogleraren aangesteld die als Klankbordgroep fungeren. De hoogleraren zijn prof. dr. K. Stronks (Sociale Geneeskunde) en prof. dr. C. Ince (Fysiologie). Zij fungeren als mentoren en voorzien het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

KASCOMMISSIE

De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur of de Raad van Advies. De kascommissie onderzoekt de financiën, rekeningen en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen.

De kascommissie wordt gevormd door Roxanne Roshandel en Vera Belgers