Met Patiënten Perspectief willen wij 15 studenten de mogelijkheid bieden om mee te lopen met een patiënt. Gedurende drie maanden vergezelt de student een patiënt naar al diens afspraken en consulten in het ziekenhuis. De studenten zullen met name gekoppeld worden aan patiënten die het extra moeilijk hebben in ons gezondheidssysteem.

Het doel van dit project Patiënten Perspectief zal zijn om de student de kans te geven meer kennis en inzicht te vergaren in wat het ziekteproces voor de patiënt betekent en ze dichter bij maatschappelijke kwesties te brengen. Tijdens onze studie leren wij met een zakelijke blik redeneren, veel voorkomende diagnoses te stellen en bijbehorende behandelingen in te zetten. Maar wat voor impact hebben deze “simpele” mededelingen en “eenvoudige” plannen op het leven van de patiënt? En wat kan voor invloed kan de etnische achtergrond van de patiënt hebben op het ervaren van het ziekteproces? Hoe kun je hier als arts het beste mee om gaan? Aan het eind van de drie maanden willen wij de studenten hun ervaringen laten opschrijven en deze bundelen tot één verhaal.