De Medische studentenVereniging Mozaïek (MVM) is op 15 november 2007 opgericht door een  groepje zeer gemotiveerde AMC geneeskundestudenten, om de eerste maatschappelijk gerichte, multiculturele studentenvereniging binnen het AMC te zijn.

Het oprichtingsbestuur bestond uit:

  • Amara Sheikh Rashid
  • Daam Hoogendijk
  • Jeannette Gelauff
  • Kayenthe Nagan
  • Maryam Soltanipoor
  • Niloufar Asthiani
  • Ratna Mangroelal
  • Rishiprakash Madari
  • Umar Ikram

Reden van oprichting
De culturele diversiteit in Nederland neemt toe. Daarnaast worden de sociaaleconomische gezondheidsverschillen groter. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot maatschappelijke vraagstukken in de geneeskunde en de Nederlandse gezondheidszorg. Deze vraagstukken hebben grote gevolgen op de medische kennis en in de praktijk van het medisch handelen. Adequate kennis over dergelijke vraagstukken is noodzakelijk voor een verantwoorde beroepsuitoefening. Door al tijdens de opleiding na te denken over deze medisch-maatschappelijke vraagstukken, worden studenten zich bewust van de sociaal culturele context van het medisch handelen. Ook worden zij hierdoor in staat gesteld om zich beter voor te bereiden op problemen waar zij later in de praktijk te maken zullen krijgen. MVM wil de betrokkenheid van medische studenten bij deze vraagstukken bevorderen.

Doelen 

Het hoofddoel van MVM:

Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de geneeskunde en de Nederlandse gezondheidszorg.

Mozaïek probeert dit doel te bereiken door in  de projecten medische maatschappelijke kwesties te behandelen. Denk hierbij aan de studiereizen, het Nederlands Kampioenschap debatteren, de symposia en filmavonden. Door deze kwesties onder de aandacht van de studenten te brengen hoopt zij, de importantie van deze vraagstukken over te brengen en productieve discussies te houden. Zodat er antwoorden op deze vraagstukken ontstaan.

Niet alleen de toekomstige artsen probeert MVM bewust te maken van de  actuele medische problemen in de maatschappij maar ook de maatschappij zelf. Zo organiseert Mozaïek sinds haar bestaan sportdagen voor basisschoolkinderen om hen het belang van gezonde voeding en voldoende beweging te laten zien in de strijd tegen obesitas.Ook in het onderwijs draagt Mozaïek haar steentje bij, zo is na de studiereis naar San Francisco Mozaïek benaderd om te helpen bij het longitudinale thema diversiteit.