In het derde jaar van de Bachelor opleiding Geneeskunde wordt er van de studenten verwacht dat er een thesis geschreven wordt. De meeste studenten hebben vrijwel geen ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een goede thesis. Omdat dit cruciaal is voor het schrijven van een succesvolle thesis, organiseren wij dit jaar de cursus ‘Wetenschappelijk schrijven’. De exacte datum en meer informatie volgt nog.