Geneeskundestudenten leren vaardigheden zoals bloedprikken pas wanneer zij coassistent zijn. Hierdoor hebben zij vaak te weinig tijd om het volledig onder de knie te krijgen. Wij willen studenten de kans geven om deze vaardigheden veel eerder (en goed) aan te leren. Daarom organiseren wij dit jaar weer een bloedprikcursus!

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie of wil je graag meehelpen op de dag zelf? Stuur dan een mailtje naar mvmozaiekuva@gmail.com