Mozaïek

Medische studentenVereniging MOZAÏEK (MVM) bestaat uit studenten die zich richten op de maatschappelijke kwesties in de geneeskunde. Sinds de oprichting in 2007 hebben wij door middel van onze projecten de aandacht voor deze kwesties gevraagd en geprobeerd een bijdrage te leveren aan de oplossingen.

Tegenwoordig wordt een groot deel van de medische praktijk bepaald door sociale trends, politieke meningen en de achtergrond van zowel patiënten als artsen.

Zo zijn er in Nederland toenemende verschillen in gezondheid tussen hogere en lagere socio-economische klassen, vooral in levensverwachting, aantal ziektejaren en types ziekten. Een nijpend voorbeeld is overgewicht onder kinderen, waarvan de incidentie alleen maar verder toeneemt. Ineens heeft een arts in de Bijlmer te maken met schoolgaande kinderen met diabetes type 2. Deze problemen kan je niet met alleen pillen oplossen, maar hoe wel dan?

Ook hebben patiënten steeds vaker een eigen voorkeur voor behandeling. Misschien heeft jouw patiënt een stellige mening over abortus, bloedtransfusies of behandeling door een mannelijke arts. Patiënten anticiperen ook vaak op moderne en alternatieve geneeskunde, zoals embryoselectie en het inschakelen van een acupuncturist. In hoeverre vindt de maatschappij dat de patiënt dit mag bepalen en waar leg jij als arts de grens?

Met de voortschrijdende techniek en opeenstapeling van medische en minder medische mogelijkheden worden deze kwesties alleen maar veelzijdiger, uitgebreider en dus complexer. Reden temeer om daar alvast over na te denken.

Al vroeg in de opleiding krijgen wij als geneeskundestudent te maken met deze medische praktijk, vooral omdat dit de uitkomst van je behandeling bepaalt. Artsen vinden dat studenten een mening moeten vormen over de medisch-maatschappelijke actualiteit en weten hoe ze met mensen om moeten gaan met een brede diversiteit aan achtergrond. Ook patiënten verwachten dit van ons, ook als medisch student. Het is dus essentieel dat je hier enige ervaring mee hebt.

Bij MVM krijg je de mogelijkheid om die ervaring op te doen, zowel inhoudelijk als door zelf projecten op te zetten. We organiseren symposia en debatten over actuele maatschappelijke thema’s. De afgelopen jaren was dit een groot succes. Zo heeft het symposium over “vrouwen die een mannelijke arts weigeren” ervoor gezorgd dat de afdeling Verloskunde een protocol heeft aangepast en was de felle discussie over alternatieve geneeswijzen voor alle aanwezigen een uitdaging om anders over de medische praktijk na te denken.

MVM wil niet alleen aandacht vragen, maar ook actief een bijdrage leveren.  Elk jaar wordt er een project voor kinderen uit achterstandswijken opgezet, waarin studenten les geven over gezond eten en beweging en samen met de kinderen sporten.

Bij MVM kan je de uitdaging aangaan om samen met andere enthousiaste studenten actie te ondernemen op nu nog vaak onderbelicht terrein en doe je ervaring op waar je zeker de rest van je carrière baat bij hebt.

                            Dus, wil jij vanuit jouw visie een bijdrage leveren aan de maatschappij,                                     wil jij je studiegenoten betrekken bij de medisch-maatschappelijke                                     vraagstukken, wil jij leuke projecten organiseren, wil jij je opleiding en                           de Nederlandse gezondheidszorg verbeteren?

               Word dan lid van MVM!

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *